مرور برچسب

نسخ خطی

نگاهی به کهن‌ترین قرآن‌های جهان

در مورد قدمت قرآن‌هایی که در حال حاضر در اختیار مسلمانان جهان است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. با این وجود این نسخه‌های کهن قرآن‌ قدیمی‌ترین‌ از نوع خود بوده و زینت‌بخش موزه‌ها…