مرور برچسب

ناصر مهدوی

کلیدواژه زندگی در قرآن، نیکی و احسان است

ناصر مهدوی: دو گروه بدنبال ارائه تفسیر خشونت‌آمیز و خشونت‌ساز از اسلام هستند: گروه اول حکومت‌ها و گروه‌هایی هستند که می‌خواهند اقدامات خشونت آمیز و قدرت طلبانه خود را به دین…