مرور برچسب

نئولیبرالیسم

چرا نئولیبرالیسم نمی‌میرد؟| محسن سلگی

در سایت ترجمان مطلبی تحت عنوان «همه ما نئولیبرال هستیم» نوشته‌ی «جورج مانبیو» خواندم که در میانه‌ی‌ متن مدعایی چنین را طرح کرده بود: «نئولیبرالیسم، همانند کمونیسم، خدایی است…

پاندمی و پایان نئولیبرالیسم

نظریه‌پرداز چپ‌گرای بریتانیایی: آنچه که همه‌گیری کاملاً مشخص کرده این است که ما ناآگاهانه در حال ورود به دنیایی هستیم که آینده‌ای ندارد؛ دنیایی که با فروپاشی آب‌و‌هوایی،…

چرا نئولیبرالیسم نمی‌میرد؟

در سایت ترجمان مطلبی تحت عنوان «همه ما نئولیبرال هستیم» نوشته‌ «جورج مانبیو» خواندم که در میانه متن مدعایی چنین را طرح کرده بود: «نئولیبرالیسم، همانند کمونیسم، خدایی است که…

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: دروغ وجود لیست انگلیسی مرا به یاد کمک های مالی «جوجو» به امام انداخت

اعتماد در شماره امروز به انتقاد آیت الله هاشمی از رقیبان انتخاباتی پرداخته و در کنار معرفی دو کتاب حوزه اندیشه، یادداشتی در بزرگداشت حضرت فاطمه(س) را به چاپ رسانده است.