مرور برچسب

میرفتاح

سروش محلاتی: جنگ و صلح در اسلام مطلق نیست

اعتماد در شماره امروز، سخنان سروش محلاتی درباره مذاکره امام حسین(ع) با عمر سعد را منتشر ساخته و در کنار انعکاس نظر آقاتهرانی درباره سبک زندگی، از رابطه موسیقی با عاشورا نوشته…

چرا فریاد وااسلاما موسمی است؟

اعتماد در آخرین روز هفته نیز از دیدار فائزه هاشمی با یک بهایی نوشته و در کنار مرور اندیشه های جان استوارت میل، از مجلس جدید خواسته تا برای رفع مشکل برگزاری کنسرت ها اقدام…

پیشگیری از اندیشه و حرف و سوال نتیجه عکس داده است

اعتماد در شماره امروز از انتظار رئیس جمهوری برای تنظیم منشور حقوق شهروندی ایرانی- اسلامی نوشته و در کنار گفتگویی با یک استاد دانشكده روابط بین‌الملل درباره کانت، از شخصیت ها،…