مرور برچسب

مکرون

واکنش مجمع علمای مسلمان الجزایر به مکرون

رئیس مجمع علمای مسلمان الجزایر (بزرگترین جمعیت واعظان این کشور) بهترین پاسخ به اظهارات توهین‌آمیز رئیس جمهور فرانسه درباره الجزایر را کنار گذاشتن زبان و فرهنگ فرانسوی دانست.