مرور برچسب

مناظره

اخلاق و سیاست مناظره

در جامعه امروز، فرهنگ مناظره از تصویری که غزالی از مناظره‌های زمان خود به دست می‌داد، فاصله زیادی نگرفته است. هنوز شاهد توهین، تحقیر، شخصی کردن، ورود به حریم خصوصی و «مکابره»‌…

سینمای مذهبی‌ترین شهر ایران ۴۶ ساله شد

اعتماد در این شماره از قول سیدحسن خمینی به بزرگ‌ترین معضل جامعه انسانی پرداخته و با مرور سخنان «ضیاء موحد» به مناسبت روز جهانی فلسفه، به معرفی چند کتاب پرداخته است.