مرور برچسب

معنویت بدون دیانت

صداوسیما و معنویت اباحه‌گرانه| مریم هدایت

برنامه زندگی پس از زندگی، از شبکه چهار سیما، پیش از افطار در ماه رمضان پخش می‌شد و در آن با دعوت از یکی از کسانی که ادعا می‌شد تجربه نزدیک به مرگ داشته‌اند، خاطرات آنها با…

دین و معنویت در امریکا

سید صادق حقیقت استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم که یکسال برای مطالعه در امریکا به سر می برد در گفت‌وگو با شفقنا از مشاهدات خود درباره مسلمانان ساکن امریکا می‌گوید. ایشان خلاصه…