مرور برچسب

مصطفی خمینی

در تفاوت احوالات آیت‌الله خویی و امام خمینی

روان‌شناسی‌های جدید، تردیدی باقی نگذاشته است که هر کدام از انسان‌ها در رفتار و روحیات خود، تمایزهای عمده­‌ای با یکدیگر دارند؛ یکی روحیه­‌ای لطیف دارد و دیگری، سخت و صلب است،…

کافیِ مبارز به روایت اسناد

مرحوم حجت‌الاسلام شیخ احمد (ضیافتی) کافی (خراسانی، فرزند محمد و متولد اول خرداد 1315 ش) از چهره‌های تأثیرگذار در جامعه دینی ایران در دو دهه چهل و پنجاه بود. وی تا 30 تیرماه…