مرور برچسب

مسیحیت ارتدکس

کلیسای ارتدکس روسیه و مناسبات آن با ایران

تاریخ مناسبات کلیسای ارتدکس با ایرانیان مسلمان به قرن ۱۶ میلادی و زمانی که اولین روحانیون کلیسای ارتدکس روس همزمان با ایجاد سفارت روس در تهران به ایران پا گذاشتند، باز…