مرور برچسب

مسیحیان آرژانتین

جنبش آرژانتینی‌ها برای ترک کلیسای کاتولیک

شهر بوینس آیرس آرژانتین شاهد اقدام هزاران نفر برای ثبت نام در جریانی است که تحت عنوان "ارتداد جمعی" نام گرفته و هدف آن نشان دادن عدم وابستگی مردم آرژانتین به کلیسای کاتولیک…