مرور برچسب

مسلمانان ژاپن

تجربه روزه‌داری یک مسلمان ژاپنی

در ژاپن با وجود اینکه مسلمانان اقلیت دینی در این کشور به شمار می‌روند، اما از آزادی برای انجام اعمال ماه رمضان برخوردار هستند. Have Halal Will Travel، در گزارشی به یکی از…