مرور برچسب

مساجد

سیری در مساجد قدیمی امارات

مساجد موجود در امارات، ترکیبی از مساجد تاریخی و دوران مدرن است. برخی از مساجد تاریخی این کشور در حال حاضر فعال هستند و نماز در آنها اقامه می‌شود.