مرور برچسب

مساجد

مساجد و نقش پررنگ آنها در زندگی مسلمانان

مساجد عملکردهای متعدد در حوزه‌های مختلف دارند. علاوه بر اعمال عبادی، مساجد اهمیت اجتماعی، سیاسی و تربیتی زیادی دارند. در سال‌های اخیر اهمیت به جنبه گردشگری مساجد نیز مورد توجه…

سیری در مساجد قدیمی امارات

مساجد موجود در امارات، ترکیبی از مساجد تاریخی و دوران مدرن است. برخی از مساجد تاریخی این کشور در حال حاضر فعال هستند و نماز در آنها اقامه می‌شود.