مرور برچسب

مرگ‌آگاهی

مرگ‌آگاهی و اخلاق

مرگ‌آگاهی(death awareness) از خصوصیات منحصربه‌فرد گونه انسان است. انسان تنها موجودی است که می‌تواند درک کند که خواهد مرد! او در مورد مرگ می‌اندیشد و درباره آن شعر می‌سراید و…