مرور برچسب

مدرن

وجوه تصوف در عصر مدرن

عرفان در جهان مدرن به شکل تجربه معنوی دینی، تجربه شناختی، چاره‌ای برای بحران‌ها و وسیله‌ای برای مواجهه است.

در مواجهه با دنیای مدرن موفق نبوده‌ایم

فاضل میبدی: جامعه ایران یک جامعه تاریخ‌دار، با تمدن، با فرهنگ و سرآمدی در بین کشورهای دنیا بوده‌است، اما ما امروز متأسفانه جایی ایستاده‌ایم که در دنیا در آمارهای جهانی رتبه…

ما مدرنیته را در افق تاریخی خودمان تجربه کردیم

بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه: به طور طبیعی ما مدرنیته را در افق تاریخی خودمان تجربه کردیم. به صورت قهری ما این اتفاق را در افق تاریخی و برحسب تجربیات خودمان به کار گرفتیم و با…

«در ستایش بطالت» به چاپ ششم رسید؛ انتقاد راسل از منطق سرمایه‌داری؛ کار زیاد فضیلت نیست

برتراند راسل در مقاله «در ستایش بطالت» با انتقاد از افراط جامعه سرمایه‌داری بر انجام کار، بر ضرورت کمتر کردن ساعات کار تاکید داشته و آن را باعث افزایش کیفیت معرفی می‌کند.