مرور برچسب

محمد مجتهد شبستری

دوگانگی نظام زندگی انسان در جهان معاصر

بخشی از کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، نوشتهٔ محمد مجتهد شبستری، روشنفکر دینی را به نقل از کانال تلگرامی «دوستداران مجتهد شبستری» می‌خوانید