مرور برچسب

محمد عماره

محمد عماره

در میان خبرهای ناگوار مربوط به شیوع ویروس کرونا، خبر درگذشت محمد عماره متفکر مصری در اوایل اسفندماه 1398 کمتر مورد توجه قرار گرفت.

محمد عماره و حاکمیت دینی

در میان خبرهای ناگوار بیماری در این روزها، خبر درگذشت متفکری مصری کمتر مورد توجه قرار گرفت.

زندگی‌نامه محمد عماره

محمد عماره متفکری است که در مصر زاده شد. نامش برای ایرانیان کمتر شُهره است. برخی آثارش اما در ایران هم ترجمه شده. به مواضع عبدالکریم سروش در بسط تجربه نبوی نقدی کرده بود و…

“محمد عماره” درگذشت

دکتر “محمد عمارة”، یکی از اندیشمندان و نویسندگان برجستۀ جهان اسلام، بعدازظهر دیروز جمعه (28 فوریه/ 9 اسفند 1398) در سن 89 سالگی در مصر درگذشت.