مرور برچسب

محمدتقی بهجت

تَبَرُّک

محمد تقی بهجت، با تنی نحیف و پشتی خمیده قدم بر می­دارد. مردمان بر گردش جمع آمده­اند. می­خواهند که او را رؤیت کنند، دستی بر عبایش کشند، خاکی از قدمش بردارند. در خاطِرِ خود…

دو محمدتقی

استاد و شاگرد در یک قاب. هر دو محمدتقی نام داشتند.