مرور برچسب

محرم حسینی و متفکران ایرانی

امام حسین و گفتمان‌های ایرانی

هادی حکیم شفایی: چندی است هر سال در آستانه ماه محرم، چه در فضای مجازی و چه در فضای جامعه، در مواجهه با محرم، چهار گفتمان و چهار عمل متفاوت یا متعارض جولان می‌دهند.

محمد سروش محلاتی؛ موازین عقلانی در حرکت حسینی

محمد سروش محلاتی از جمله محققانی است که می‌کوشد تا از موضعی عقلانی و خرد پسند با مقولات دینی مواجه شود. وی در مواجهه با واقعه عاشورا نیز بر آن است تا همین سویه‌های عقلانی را…

مصطفی ملکیان و معیارهای اخلاقی در منشِ حسینی

مصطفی ملکیان از جمله فیلسوفان اخلاق است که به موضوع ماه محرم و حرکت امام حسین (ع) پرداخته و مباحثی را طرح کرده است. وی برخی درسها از حرکت امام (ع) را در سخنرانیهای خود عنوان…