مرور برچسب

مارسل پروست

شایگان و مواجهه با تجدد

این مقاله در پی آن است که از زاویه­ای متفاوت به بررسی چگونگی مواجهه ایرانیان با مدرنیته بپردازد. در این راستا، چگونگی مواجهه «داریوش شایگان» با مدرنیته از نظر می­گذرد. در…

شایگان و فانوس جادویی‌اش

آغازین روزهای سال نود و هفت خورشیدی برای جامعه روشنفکری و متفکران ایرانی لحظات ناخوشی را رقم زد. در آغازین لحظات سال نو بود که خبر از دست دادن داریوش شایگان همه کسانی را که با…