مرور برچسب

لذت

مفهوم لذت نزد ابن سینا

امیر مازیار، استاد دانشگاه هنر تهران: ابن سینا در آثار خودش تعریفی از لذت آورده که در سنت فلسفی سابقه داشته و تا یونانیان می‌توان آن تعریف را دنبال کرد. در آن تعریف، لذت ادراک…

پیتر کریفت؛ عشق و معنای زندگی

پیتر کریفت (1937-) از اساتید برجسته دانشگاه بوستون امریکاست. وی از فیلسوفان دین مسیحی محسوب می‌شود. تلاش پیتر کریفت بر این است که از آموزه‌های دین مسیح دفاع کند. وی که از…