مرور برچسب

لبنان

درباره نگاه لبنانی‌ها به دکتر شریعتی؛ تاکید بر نقدهای درون‌شیعی و حذف رویکردهای ضداستعماری

از نظر لبنانی‌ها علی شریعتی نه متفکری ضد استعمار و نظریه پرداز اجتماعی، بلکه یک متفکر اسلامی غیرتقلیدی و در جدل با جریان حاکم بود که دانش و تفکراتش نقد و چالشی بود بر…

قضات مرد در لبنان فاسدتر از قضات زن هستند

در پی تصویب توافق بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان(سیداو) در کشورهای عربی و در نتیجه روند کند و نامناسب دستگاه قضا در این کشور، زنان لبنانی پا به عرصه قضاوت گذاشته‌اند. از…