مرور برچسب

قرنطینه

در ستایش فاصله اجتماعی

"و خلوت را اثرها بسیار است اهل سلوک را؛ به شرط اخلاص و صِدقِ نیت." (شیخ شهاب‌الدّین سهروردی، عوارف المعارف)