مرور برچسب

فیدل کاسترو

مدارای مذهبی در کوبا

در شهر هاوانا پایتخت کوبا جوامع مذهبی مختلفی زندگی می‌کنند. پس از انقلاب کوبا در سال 1959، فعالیت‌های مذهبی در این کشورِ جزیره‌ای ابتدا آماج مخالفت‌ها قرار گرفت، اما مدّتی بعد…