مرور برچسب

فقر در جهان

ماه رمضان و لزوم حمایت بیشتر از پناهندگان

کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار حمایت بیشتر از پناهندگان در برابر فقر و درگیری‌ها در ماه رمضان شد. بر اساس آمار کمیساریای پناهندگان سازمان ملل، حدود ۸۵…