مرور برچسب

فرهنگ

تعدد فرهنگی منتشر شد

کتاب «تعدد فرهنگی» نوشته پاتریک ساویدان به ترجمه مهرگان نظامی‌زاده منتشر شد.

کشته شدن خبرنگار الجزیره توسط ارتش اسرائیل

خبرگزاری الجزیره در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که نیروهای اسرائیل به اردوگاه جنین یورش برده و یک منزل را در محله الجابریات محاصره کردند. الجزیره ابتدا در خبری فوری نوشت که…

تکامل فرهنگی و دین| یلدا دانشی-زهرا کریمی فرد

نویسندگان این مقاله، نخستین بار با ایده تکامل فرهنگی و دین، در کنفرانس علم و دین دانشگاه کمبریج که در تابستان گذشته برگزار شد آشنا شدند و با الهام از مباحث طرح شده در این…

تدبیر و نمایش

افراد و اجتماع براي زيستن به آگاهي و آزادي نيازمندند تا امور را تدبير كنند، تمشيت امور برمبناي آگاهي و آزادي تدبير نام مي‌گيرد، اما نمايش مانع از تحقق آگاهي و آزادي است. وظيفه…