مرور برچسب

فانوس جادویی زمان

شایگان و فانوس جادویی‌اش

آغازین روزهای سال نود و هفت خورشیدی برای جامعه روشنفکری و متفکران ایرانی لحظات ناخوشی را رقم زد. در آغازین لحظات سال نو بود که خبر از دست دادن داریوش شایگان همه کسانی را که با…