مرور برچسب

فارابی

رویداد وحی و سخن خدا| مرضیه (نورا) نوری صفت

محمد (ص) از یک رویدادبزرگ سخن می‌گوید. رویدادی که یکی از تأثیرگذارترین حوادث تاریخ بشراست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. او دریافت‌هایی دارد که اُبژه حسی ندارد امّا اعتبار عینی…