مرور برچسب

فائزه هاشمی

فائزه هاشمی: عکس عبدالبهاء را نمی شناختم

شرق در این شماره روایت «فائزه هاشمی» از خودش را بازنشر کرده و در کنار پرداختن به وضعیت پرونده قضایی «سعید طوسی»، خاطرات فرزند آیت‌الله طاهری‌اصفهانی از نمازجمعه‌های پدر را…

چرا فریاد وااسلاما موسمی است؟

اعتماد در آخرین روز هفته نیز از دیدار فائزه هاشمی با یک بهایی نوشته و در کنار مرور اندیشه های جان استوارت میل، از مجلس جدید خواسته تا برای رفع مشکل برگزاری کنسرت ها اقدام…

تهران به فقر مسجد مبتلاست

اعتماد در شماره امروز درباره دیدار فائزه هاشمی با جمعی از بهاییان نوشته و در کنار گزارشی از نشست به‌كارگیری نظریات تاریخی فوكو در ایران، به فقر تهران از لحاظ مسجد اشاره کرده…