مرور برچسب

غنوشی

سازهای سنتی را به مصلای تهران راه نمی دهند

شرق در شماره امروز از دردسر مصلای تهران برای نمایشگاه صنایع دستی گفته و در کنار بررسی دلایل توفیق حزب النهضه در تونس، از تشکیل ستادی برای بررسی مساله ازدواج‌های سفید خبر داده…

آیت‌الله جوادی‌آملی: آسیب دیدن اعتقادات مردم از ناحیه اقتصاد، عذابی الیم برای همه ماست

اعتماد در این شماره از دغدغه برخی علما درباره نظام بانکی نوشته و در کنار گزارشی از ­همایش «كنكاش‌های نظری و مفهومی درباره جامعه ایران»، سخنان حاتمی کیا و درویش درباره حضرت…