مرور برچسب

عمان

تبدیل مساجد عمان به ساختمان‌های سبز

سازمان مؤسسات و صندوق‌های وقفی «امان» در عمان در پروژه‌ای جدید مساجد این کشور را به ساختمان‌های سبز و حامی محیط زیست از طریق انرژی خورشیدی تبدیل می‌کند.