مرور برچسب

علی دهباشی

مرور مطبوعات / اقتصاد تنها عامل کاهش ازدواج نیست

مطبوعات امروز یادی از ملک‌الشعرای بهار و فعالیت‌های سیاسی او کرده‌اند، گزارشی از جدیدترین شب بخارا ارائه کرده‌اند و گفت‌وگویی با مسیح مهاجری ترتیب داده‌اند. «پدرم رضا شاه را…