مرور برچسب

علی‌اصغر هادی‌پور

شحرور؛ رویکردهای جدید قرآنی و پاسداشت مقام زن

دکتر محمد شحرور(1938-2019) از قرآن پژوهان نواندیش سوریه بود. او بر اساس نظریات جدید علمی، به مباحث قرآن‌ شناسی توجه می کرد. بیشتر نظریات قرآنی وی بر پایه داده‌ های جدید علوم…