مرور برچسب

علیرضا مسیحی

نصر حامد ابوزید؛ صبغه بشری بر کلام الهی

نصر حامد ابوزید (1943-2010) متفکر و قرآن پژوه مصری بود. وی به و اسطه‌ ی تفسیر انسان محورانه از قرآن شهره است. او معتقد بود که برای تفسیر قرآن ‌باید از علوم رایج روز بهره گرفت.…