مرور برچسب

علیرضا صادقی

نسبت جوامع چند دینی-مذهبی با صلح پایدار چیست؟

وبینار جوامع "چنددینی-مذهبی و صلح پایدار" چندی پیش به همت کمیته دین‌پژوهی انجمن مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد. در این وبینار…