مرور برچسب

عبادت در جهان

بندگیِ خدا در قرن بیست و یکم

محمدتقی سهرابی‌فر: پرداختن به چگونگی بندگی در قرن بیست و یکم ضروری است. چه کنیم که دین و بندگی خود نسبت به خداوند را حفظ کنیم و در عین حال اجازه سوء استفاده از دین و دین‌داری…

رمضان ماه ایمان، انفاق و عبادت

مسلمانان باید به ماه مبارك رمضان نگاه جامع داشته باشند و تمام ابعاد انسانی دین را در نظر بگیرند. اگر شاهد جامعه‌ای باشیم كه مردم به‌خاطر نیازهای نخستین خود یا باید در صف…

گزارشی از نیایش‌های مردم در سراسر جهان

حدود 4200 دین و آیین در سراسر جهان وجود دارد که هریک دارای آداب و سننی مختصّ خود هستند. در این عکس‌ها نحوۀ برقراری ارتباط این ادیان با یکدیگر و با دنیای پیرامونشان به تصویر…