مرور برچسب

عاطفه بیگدلی

قرآن همچون پدیده‌ای زیبا؛ مروری بر کتاب «زبان به‌مثابۀ معجزه» اثر نوید کرمانی| عاطفه بیگدلی

کتاب «زبان به‌مثابۀ معجزه» بیست‌ویک بخش کوتاه دارد که در هر کدام از این بخش‌ها جنبه‌های مختلف زبانی، ادبی و هنری قرآن بررسی می‌شود. ترجمۀ فارسی کتاب حاوی پیش‌گفتاری به‌نسبت…