مرور برچسب

صلح امام حسن

صلح انتخابی سخت برای رسیدن به مصالحی بزرگ است

محمدعلی خرمی: صلح امام حسن علیه السلام یکی از بحث برانگیزترین وقایع تاریخ اسلام است؛ به ویژه اینکه این صلح پیش از واقعاً عاشورا و نبرد خونین فرزند دیگر علی بن ابی طالب علیه…