مرور برچسب

شهر اسلامی

شهر اسلامی تبلوری از کارکردگرایی اسلامی

جستارهایی چون شهر اسلامی، زیارتی و دینی در بازه‌های زمانی گوناگون در مجامع و رسانه‌های ما بازتاب داشته‌اند. این روزها مسئله بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و هویت دینی این…