مرور برچسب

شمس و مولانا

مردی که سی و هشت ساله بدنیا آمد!| حسین دباغ

کتاب زندگی مولانا اثر مرحوم بدیع الزمان فروزانفر اولین مواجهه من با مولانا بود. دیدار او با شمس در سی و هشت سالگی، تولد دوباره او و تغییر سلوک و رفتار او به غایت برایم جذاب…

شمس، مولانا و «دیگری»

به مناسبت روز شمس و مولانا، چکیده‌ای از بحث‌های ارائه شده توسط حسن بلخاری قهی (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) در شهرکتاب مرکزی و در باب آرای شمس تبریزی پیرامون بزرگان حکمت و…