مرور برچسب

شعر

ایمانیان و ایرانیان| عظیم محمودآبادی

برای راقم این سطور که هرگاه به گلستان یا بوستان و شرح استاد یوسفی مراجعتی داشت با ارجاعات مکرر به آثار استاد خزائلی روبه‌رو می‌شد، تجدید چاپ این آثار پس از سال‌ها، همان…

بخوانید، بارها و بارها بخوانید

گادامر براي فهم هر يك از ما نسبت به شعر ارزش قائل است. هيچ روش و اسلوب علمي نمي‌تواند ادعا كند كه تمام چيزهايي كه يك متن مي‌خواهد بگويد را مي‏فهمد. بنابراين، براي فهم شعرهاي…