مرور برچسب

شعائر

سوگواری‌های جدلیُ‌الطرفین| مهدی فردوسی مشهدی

کلیپی را به تازگی در شبکه مجازی دست به دست می‌کنند که شیوه عزاداری خیابانی شیعیان را در عاشورا یا دیگر مناسبت‌های مذهبی، با عزاداری مسیحیان یا نامسیحیان می‌سنجد، بلکه بر پایه…

ماهیت فضای مجازی و جایگاه دین

بخشی از دین قابلیت آنلاین شدن دارد، متن قرآن، تفسیر، قرائتهای قرآن را در فضای مجازی می‌گذارید، انواع دسترسی‌های متون و منابع دینی را فراهم می‌کنید یا اهداف دینی را در فضای…