مرور برچسب

شرع

یک پژوهشگر مسائل زنان و خانواده: قانون در بیان مکانیسم انطباق قوانین با شرع توسط فقهای شورای نگهبان…

روزنامه شرق در شماره امروز خود به انعکاس نشست بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه زنان پرداخته و سخنان سیدحسن خمینی در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه درباره…