مرور برچسب

شادی

مطمئنم بهشت بر ما حرام می‌شد

شرق در شماره امروز از گروه یهودی «انتقام‌جویان» نوشته و در یادداشتی، شادی را وجه مشترک بیشتر ادیان دانسته است.