مرور برچسب

سیدابوالقاسم خوئی

اعمال شب قدر به روایت شاگرد آیت‌الله خوئی

محمدعلی خرمی: شب بیست و سوم، بنا بر روایات حضرات ائمه معصومان یکی از شبهایی است که احتمال، شب قدر بودن آن قوی است. این شب آخرین شبی است که آن را به عنوان شب قدر پاس می‌دارند و…

چای در مناسباتِ بیت

آیت‌الله خمینی به همراه دامادش شیخ شهاب الدین اشراقی. داماد در محضر ابوالزوجه سر به زیر انداخته است. اشراقی از خاندانی منتسب به روحانیت و مرجعیت بود. نیای او حاج میرزا محمد…

آنان که از پذیرش مرجعیت سر باز زدند

قریب به نیم قرن پیش. روحانیانی با چهره‌هایی تکیده، گویی از تدریس فارغ شده، چایی می‌نوشند و گلویی تازه می‌کنند. طلبه‌ای نوجوان در گوشه تصویر کتابی در بغل دارد. نشان می‌دهد که…

عمامه‌گذاری سیدِ خویی

سیدابوالقاسم خویی بر کرسی نشسته، عمامه بر سر طلبه‌ای جوان می‌نهد. و چه افتخاری بِه از این بر طلبه‌ای، که زعیم نجف بر او چنین کند.

درباره کتاب “فقیهان و انقلاب ایران”

"ملاها بین محرومین و فرودستان طرفداران بسیاری دارند، اما دولتیان از ملاها می‌ترسند، زیرا ملاها می‌توانند قیام و بلوا بر پا کنند".(یاکوب ادوارد پولاک، پزشک اتریشی ناصرالدین…