مرور برچسب

سوزاندن کتاب هاریسون

 روی‌کرد دانشی و داعشی به پزشکی

عباس تبریزیان (1343) ملقَب به «پدر طب اسلامی» گفته است: «بهترین پیش‌گیری و درمان ویروس کرونا همان داروی امام کاظم (ع) و داروی جامع امام رضا (ع) با عسل و سیاه‌دانه است». این…

علوم انسانی، حاکمیت و کتاب سوزی

پس از سوزاندن یک کتاب معتبر پزشکی توسط آقای تبریزیان، نقدهای بعضاً تندی از جانب گروه‌های مختلفی بیان و نگاشته شد. نکته برجسته در این باره محکومیت این اقدام توسط هم لباسان…

باز هم انصاف شرط داوری است؛‌ حاشیه‌ای بر نقد 

مطالب دغدغه‌مندانه و وزین جناب موسی‌وند را که نشان از دانایی،‌ ادب و بزرگواری ایشان دارد،‌ به جان نیوشیدم، ‌به ویژه دو نکته بسیار مهمشان؛‌ یکی آن که در حوزه‌ای که آدمی تخصص…

پدیده «طب اسلامی»

در سفری به تبریز، درست در مرکز شهر بنری چندمتری به چشمم خورد که بر آن تصویری بود و زیر آن تیتری به این مضمون داشت «پدر طب اسلامی ایران»، از چشم‌بندی خدا حیرت کردم که چگونه در…

توضیحی درباره یک اقدام افراطی و زشت

اقدام شرم آور یک روحانی مروج طب سنتی به اسم طب دینی، با آتش زدن یک کتاب علمی با نام طب هاریسون ـ بر اساس فیلمی که انتشار یافته ـ کار زشتی است که هیچ دانش دوستی، در هیچ سطحی،…