مرور برچسب

سلمان فارسی

راه دراز مسلمان شدن؛ روزبه چگونه سلمان شد؟

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به ماجرای اسلام آوردن سلمان فارسی، گفت: سلمان محققانه و روشنفکرانه به اسلام روی می‌آورد. او در سال‌های اول بعثت -دوم تا پنجم…

سلمان فارسی که بود؟

پیامبر اسلام(ص) درباره سلمان فارسی چنین فرمود: «هر آن کس که می‌خواهد مردی را بنگرد که قلبش نورانی شده، به سلمان نگاه کند.» از امیر مومنان علی(ع) نیز در فضیلت سلمان روایت است…