مرور برچسب

سلامت، دین، اسلام و سلامت، معنویت، سلامت معنوی

مفهوم طب در کاربرد کهن | احمد پاکتچی

در زبان‌های سامی ريشه فعلی " ط‌ب‌ب/ ط‌ب " در کهن‌ترين معنا، معادل " اجرای کردن آيين خاص " بوده، در مرحله ميانی معنايی معادل " معالجه کردن " به خود گرفته و در مرحله آخر به…

گرایش به مطالعات دین و سلامت

جریان‌های مختلفی با یکدیگر ادغام شده­‌اند تا در حوزه علوم پزشکی به موضوع دین/معنویت و سلامت علاقه­ قابل‌توجه و پایداری ایجاد کنند.