مرور برچسب

ستاد ملی مبارزه با کرونا

بازگشایی حضوری مدارس، عملی اخلاقاً نادرست

خبر بازگشایی مدارس مدتها پیش در ستاد ملی کرونا گرفته شده بود و بر اساس دستورالعمل بعدی قرار بر این بود که مدارس در مناطق مختلف به اشکال مختلفی در 15 شهریور بازگشایی شود. اما…