مرور برچسب

زی طلبگی

آینده حوزه| حوزه در مجتهد پروری ضعف دارد/ بهتر است حوزه را نه یک نهاد سیاسی و امنیتی بلکه حوزه…

مهراب صادق نیا عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه حوزه علمیه بخشی از جامعه ایران است و هرنوع تغییری در جامعه در ساختار و محتوای حوزه مؤثر است، گفت: اگر آزادی…

کدام ارجح است؟ نَعلینِ خاکی یا فتوایِ انسانی؟

پای در گِل و لای می‌نهد و هیچ از آن پروا ندارد، گوشه فرش را بر شانه نهاده و عَرَق می‌ریزد تا روند امداد را تسهیل کند، چهره و جامه‌اش به گِل نشسته اما مقیّد است تا عمامه را…