مرور برچسب

زبان انگلیسی

القاعده ترسناک‌تر از داعش است

شرق در شماره امروز با یاد از سالروز آزادسازی خرمشهر، به بیان نکاتی کلیدی برای منتظران ظهور پرداخته و با ترسناک خواندن القاعده در مقایسه با داعش، نظر ولایتی درباره ترویج زبان…

توصیه به مدارس آلمان برای آموزش زبان عربی و کردی

کودکان باید در مدارس زبانهای عربی و کردی یادبگیرند تا احساس نزدیکتری به کودکان پناهنده و مهاجر پیدا کنند. این پیشنهاد توسط پروفسور خانم آنگلیکا ردر، زبان شناس و استاد دانشگاه…